Reflectie zonder actie is niets meer dan een ‘leuk gegeven’.

Ben jij iemand die snel handelt vanuit een eerste impuls op een situatie? Handel je vanuit je eigen emotie? Of werk jij vanuit vooringenomen standpunten en overtuigingen? Wil je groeien in je vak dan is het goed om er een gewoonte van te maken dat je reflecteert. Reflecteren is een belangrijke manier van leren. Wil je er voor zorgen dat je dezelfde ‘fout’ of juist die ene goede zet de volgende keer bewuster in kan zetten, dan is alleen reflecteren niet voldoende. Hoe maak je nou optimaal gebruik van je reflectie? Door de one-minute-toepassing te omarmen.

Hoe werkt de one-minute-toepassing?

  • Onderzoek bij jezelf wat je deed, verbaal en non-verbaal, welke emotie voelde je, welke woorden koos je en wat was het effect op je omgeving.
  • Vraag aan de ander in die situatie feedback en durf door te vragen op datgene wat je terugkrijgt zonder dat je in de verdediging schiet of aanvalt.
  • Vat voor jezelf samen welke leerpunten er in je eigen reflectie en de feedback zitten
  • Ga voor de one-minute-toepassing om het ‘nieuwe gedrag’ eigen te maken. Wanneer je tegen jezelf zegt: ‘vanaf nu ga ik dat anders doen’, dan is het risico groot dat je er in het begin nog scherp op bent en daarna al snel loslaat en terugvalt in je bekende (onbewuste) manier van handelen.

Bijvoorbeeld

Herkenbaar? Doe het dan vanaf nu als volgt: Kies een leerpunt en noteer heel concreet wanneer je hiermee gaat oefenen, hou het behapbaar voor jezelf en plan het daadwerkelijk in je agenda in.

Als voorbeeld: Je wil actiever gaan luisteren naar je klanten en/of medewerkers. Niet alleen horen wat ze zeggen, maar ook echt luisteren, en je hebt ontdekt dat je in je non-verbale luister gedrag wat te winnen hebt. Kijk in je agenda welke afspraken je hebt en kies voor de komende 4 weken afspraken uit waarbij je heel bewust op je non-verbale luisterhouding gaat letten. Maak je leerdoelen klein, behapbaar, door te bepalen wat je eerst in je non-verbale houding wil verbeteren. Bijvoorbeeld; het oogcontact, je zithouding of een stimulerend knikje is iets waar je alert op kan zijn.

Tot slot

  • Toon discipline en gun jezelf de tijd. Tenslotte is een gedragsverandering een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen… Veel succes!