Door deze training ben ik in mijn werkzaamheden minder tijd kwijt en hou ik meer kwaliteit over……
Arie van Vliet, Directeur Jochem voor ogen

Trainen is geen doel op zich!

Een training mag nooit het doel op zich zijn. Training is een middel, een antwoord op een behoefte van een deelnemer om te groeien, beter te worden, om uit te blinken. Uiteindelijk gaat het ons om de aantoonbare impact op de deelnemer en de business. Om dat te bereiken vragen wij van onze deelnemers lef, vastberadenheid en inspanningen. Iedere dag jezelf 1% verbeteren leidt naar groei!

Het verschil tussen een cursus en training zit hem in het doen. Tijdens trainingsdagen en coachingsgesprekken kijken we graag naar de kracht van onze deelnemers en halen dit tijdens een training naar boven. Dit kan op een positieve manier confronterend zijn. Onze focus is altijd gericht op het talent van onze deelnemers.

Management

Hoe creëer je een positieve werkomgeving en ben je in staat om in moeilijke situaties op tijd te anticiperen? In deze management training leren we je dat onder andere, door de focus te houden op sterktes en talent in jouw organisatie.


Meer informatie >

Startende manager

Je wil je verder ontwikkelen in je nieuwe rol van manager. Wil je weten hoe je je nieuwe taak en verantwoordelijkheden als nieuwe manager praktisch vorm kan geven? En wil je leren hoe jouw unieke kwaliteiten de basis kunnen zijn bij het aanleren van effectief nieuw gedrag?


Meer informatie >

Strategisch verkopen & onderhandelen

Hoe ontwikkel je een goede verkoopstrategie die je onderscheidt in een markt die voortdurend in beweging is door internationalisering, digitalisering en innovatie? Hoe ga je om met heftige (prijs)concurrentie? Hoe zorg je voor een pakkende business propositie? Hoe verhoog je je kans op succes in complexe verkoop- en onderhandelingssituaties – en dat tegen de juiste condities?


Meer informatie >

Commerciële Vaardigheden

Hoe onderscheiden we ons van de concurrentie in een markt die voortdurend in beweging is?  Hoe ontdekken we op efficiënte wijze de behoeften van onze klanten? En hoe bewijzen we vervolgens onze meerwaarde? Zijn we in staat om ons aan te passen aan de toenemende eisendheid van klanten?


Meer informatie >

Impact

“Onze trainingen verschillen vooral van andere programma’s door de impact die onze positief confronterende stijl van trainen heeft op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers én de praktische toepasbaarheid van hetgeen wordt getraind. Ook door de zorgvuldigheid waarmee een deelname wordt voorbereid en begeleid”. Dit programma kenmerkt zich door:

  • Bewustwording en verbinding: in relatie tot jezelf en met jezelf tot anderen. Die stap dient eerst gezet te worden. Vooral dag 1 en 2 zijn hier qua inhoud en didactiek op gericht. De trainingsdagen erna zijn dan vooral op taak- en functiegerelateerde thema’s gericht.
  • Delen van kennis en ervaring van deelnemers onderling.
  • Praktijkgerichte casuïstiek, het gaat daarbij vooral om ‘doen leren en leren doen’.
  • Borging: net als bij sport door herhaling, een gefaseerde aanpak en vooral door tools die na elke trainingsdag direct in eigen praktijk kunnen worden gebruikt”.
Wat ik denk dat ik doe, wat ik werkelijk doe

Hoe meet je Impact?

“De impact meten we idealiter op drie momenten:

  • In de start. Er vindt dan een gesprek plaats tussen de deelnemer, zijn/haar leidinggevende en de trainer over de uitkomsten van een 361o assessment. Dit gesprek is de eerste, positieve confrontatie die de deelnemer ervaart: ‘Hoe denk ik dat ik functioneer en hoe ervaart mijn ‘omgeving’ dit in de praktijk?’. Zo krijgt de deelnemer een scherpe startfoto, die helpt bij het concretiseren van persoonlijke leerdoelen.
  • Een volgend meetmoment waarop deelnemer, leidinggevende en trainer met elkaar spreken, is halverwege de training. Doel meten van de voortgang: ‘Wat gaat er goed, wat is er al zichtbaar bereikt? Waar blijkt dat uit? En wat nog niet, hoe komt dat? Wat is er dan nodig om het wel te realiseren? Zo werkt dit drietal nauw samen om het maximale rendement uit de trainingsdeelname te halen.
  • Tot slot na afloop van het programma met als doel af te stemmen hoe ‘borging’ zal plaatsvinden. Dit wordt ook vastgelegd en na plm. zes maanden opnieuw getoetst door een nieuwe 361o”.

Welke resultaten mag je verwachten?

“Voor onze opdrachtgevers en deelnemers, inmiddels wereldwijd, staat onze naam Business Impact Training daadwerkelijk synoniem voor impact. En daar zijn we heel trots op! Waar strategische wijzigingen of operationele verbeteringen een verandering op individueel-, team- of organisatieniveau vereist, faciliteren onze trainers/consultants door middel van coaching, consulting- of training. Uiteindelijk gericht op voordelen, verbeteringen ten gunste en daarmee ook zichtbaar voor alle stakeholders”.