Word een sterk team

Een van de belangrijkste kenmerken van een sterk team is een gezamenlijk gedragen, geleefd en gevoeld ‘teambrand’. Een teambrand is een essentiële inspiratie- en motivatiebron dat niet aan een team gegeven kan worden door de organisatie of leidinggevenden. Met andere woorden: een teambrand geeft richting aan de teamkernwaarden en geeft informatie over hoe in gezamenlijkheid doelen worden gehaald.

Inhoud teamcoaching

Vragen die gedurende teamcoaching aan bod komen zijn:

  • Wat is ons bestaansrecht? Wat willen we bereiken? Wat zijn onze gezamenlijke overtuigingen, teamkernwaarden en doelen?
  • Hoe geven we hier concreet invulling aan? Welke principes, samenwerkingsafspraken en (individuele) kwaliteiten ondersteunen
  • Wat gaan we ondernemen om onze principes te bewaken, zodat afspraken worden nageleefd en doelen gehaald worden?

Het is voor ons als HR afdeling mysterieus wat de coach gedaan heeft met de medewerker, maar het werkt wel.
En dat binnen 2 sessies. Ongelofelijk.

Meer informatie nodig of kennismaken?

Neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier of telefonisch met één van de partners.