Lumina Spark, de sleutel tot succes

Het vermogen van een organisatie om zich aan te passen in een snel veranderende omgeving, bepaalt de kans op succes. Maar het is de veerkracht van medewerkers die de veerkracht van de organisatie bepaalt. Het ontwikkelen van het potentieel van medewerkers is daarmee de sleutel tot succes.

Voor de ontwikkeling van individuen en teams bestaat geen vast recept. Het gaat in het ene geval over het versterken van bestaande kwaliteiten en in het andere geval over het onderzoeken van aandachtspunten. Lumina Spark schept duidelijkheid in persoonlijk leiderschap, het nemen van verantwoording over eigen gedrag en het effect daarvan op teamleden. Dit inzicht leidt onmiddellijk tot verbetering van de resultaten van het individu, het team en de organisatie als geheel.

Bewustwording

Lumina Spark brengt de persoonlijke voorkeuren van management en medewerkers in beeld. Dat is van groot belang voor de bewustwording van het eigen handelen, maar ook om begrip te kweken voor de voorkeur van teamleden. Daarmee leidt dit instrument tot verbinding, diepgaande bewustwording en optimale samenwerking. Daarbij is Lumina Spark een innovatief instrument dat de nieuwste technologische en psychologische inzichten combineert en praktisch toepast. Het vertrekpunt is een persoonlijkheidsmeting, geen type-indicator als synoniem voor de ‘hokjesgeest’. Het meet mensen in de context van de positie in de organisatie.

Een tweede punt dat Lumina Spark boven water krijgt, is de innerlijke diversiteit. Dit legt een mogelijke paradox bloot in het gedrag van individuele teamleden. De test meet beide polariteiten -je bent niet introvert of extravert- en geeft de uitkomst weer in procenten. Dit levert geen stereotype op van het individu, maar een krachtige uitnodiging tot persoonlijke ontwikkeling op aantoonbare aandachtspunten.

Werkwijze

De theorie van Lumina Spark is gebaseerd op het onderzoeksparadigma van de ‘Big Five’ en het beste van Carl Jung. Uit de combinatie komt een methodiek voort die op een nieuwe en uitdagende manier de samenwerking binnen een organisatie analyseert en verbetert.

De implementatie verloopt als volgt: de online vragenlijst meet van alle deelnemers de persoonlijkheid op 24 verschillende eigenschappen. De uitkomst leidt naar 8 verschillende aspecten en 4 kleuren (rood, blauw, groen en geel). De meting is het fundament onder de persoonlijke profielschets. Daarin staan de kwaliteiten en mogelijke beperkingen van elk individu.

De profielschets beschrijft hoe het individu zich van nature gedraagt (instinctief), bij een normale belasting (dagelijks) en onder hoge druk (overbelast). De uitslag geeft de 24 eigenschappen en 8 aspecten per persoon weer in de persoonlijke mandala.

Individueel en in groepsverband

Het grote verschil in werkwijze tussen Lumina Spark en andere modellen zit in het duurzame karakter. Vaak is de persoonlijke profielschets het eindpunt van een traject. Dit is wie ik ben. Bij Lumina is de meting het vertrekpunt om duurzame gedragsverandering te bereiken. Welke gedragingen laat ik vaker zien en welke minder. En hoe verschilt dat dan ook nog per situatie.  De kracht zit in het omarmen van de paradox. Na het ontrafelen van de innerlijke diversiteit van het individu, ontstaat door persoonlijke ontwikkeling een betere teamgeest.

Lumina Spark kan zowel individueel als in groepsverband worden ingezet. Individueel geeft Lumina Spark een helder beeld van je profiel en is het een startpunt voor ontwikkeling. We kunnen het rapport ook in combinatie met individuele coaching uitvoeren om nog meer uit je profiel en je eigen ontwikkeling.

Als groep kan Lumina Spark als één- of meerdaagse workshop worden ingezet. Dit levert voor het team herkenning op voor je eigen profiel en we gaan dan ook aan de slag om als team nog beter te communiceren en samen te werken. Waar kunnen we elkaar in vinden en hoe werken we optimaal zijn voorbeelden van vragen die beantwoordt worden. We kijken dan ook naar waar het schuurt en hoe daarmee om te gaan. De werkvorm is daarbij veelal met z’n allen om een grote mat met het Lumina model er op staan en actief en ruimtelijk werken en delen.

Ook kan Lumina in diverse blokken binnen onze reguliere trainingen worden geïntegreerd om tot een nog completer beeld van het team, begrip voor elkaar en de stappen naar succes te komen. Bij gebruik in teamverband werken we ook met een “teamviewer” waarbij alle teamleden gezamenlijk in een overview staan. In deze viewer is dan voor elk van de 3 situaties (instinctief, dagelijks en overbelast de positie van alle teamleden te zien. Dit levert mooie inzichten en ontwikkeling voor het team als geheel op.

Lumina App

De gratis Lumina App geeft gebruikers op moderne wijze de mogelijkheid met je eigen gedragsvoorkeuren interactief aan de slag te gaan en ook je eigen gedragsvoorkeuren met die van anderen te vergelijken. Kijk in de App store of Playstore onder Lumina Splash.

Ja, ik wil graag meer weten over Lumina Spark of een voorbeeldprofiel ontvangen

Vul onderstaande formulier in en wij nemen vrijblijvend contact met je op om de mogelijkheden door te spreken. We kunnen je ook een voorbeeld profiel toesturen zodat je jezelf een goed beeld kan vormen over de waarde en diepte die zo’n profiel brengt.