Communicatie Training: Effectieve Communicatie op de werkvloer

Als je aan werknemers vraagt: “wat zou je verbeterd willen zien op je werk?” dan is het antwoord op de vraag in 90 % van de gevallen: De interne communicatie. In deze communicatie training helpen we teams en individuele personen beter en effectiever communiceren.

Wat vaak gebeurt is dat er “over” elkaar wordt gesproken in plaats van “met” elkaar. In sommige gevallen leiden irritaties tot conflicten. Ook voor nieuwe mensen in het team is het soms lastig hun plaats te vinden tussen de teamleden die al de taken en rollen hebben verdeeld en in hun patronen vast zitten.

Als we doorvragen over de reden waarom het zo wordt gedaan horen we meestal “Zo doen we het altijd”.

Bovenstaande voorbeelden spelen gelukkig niet in elk teamof elke afdeling. Er zijn allerlei gradaties mogelijk in team dynamiek en problematiek. Wat echter wel altijd zo is is dat het nog beter kan in elk team. Elk team heeft ruimte voor groei en ontwikkeling. De teamtraining communicatie is ideaal als je als team sterker wilt worden in onderlinge communicatie. Het versterkt de band en voorziet in betere resultaten.

Onze aanpak tijdens de communicatie training:

Om groei en ontwikkeling te realiseren pakken we de volgende kernzaken tijdens de training communicatie in ieder geval aan:

  • Het doorbreken van de vastgeroeste ineffectieve patronen
  • Het ombuigen van belemmerde overtuigingen naar helpende overtuigingen
  • Communicatie begint bij jezelf (dit is voor veel mensen een echte eyeopener)
  • Hoe kan je op een professionele wijze je collega’s feedback geven zonder dat men in de weerstand schiet.
  • Als je collega toch in de weerstand schiet hoe ga je daar dan effectief mee om gaan
  • Hoe kunnen we elkaar middels open vragen te bevragen en dan samen onderzoeken wat de oplossing kan zijn. Wat gaat dat opleveren ten opzichte van waartoe we vaak geneigd zijn namelijk; te handelen op basis van aannames en voorbarige conclusies?

Daarnaast zullen we in overleg met de opdrachtgever op basis van de individuele behoeftes en knelpunten binnen het team nog elementen toevoegen om tot een optimaal resultaat te komen.

Hoe verloopt het trainingstraject:

Voor de training communicatie starten we met een 361 analyse. Dit is een digitale vragenlijst die iedere deelnemer eerst zelf invult. Hij/zij scoort zichzelf op vaardigheden zoals actief luisteren, feedback geven, complimenteren, omgaan met stres, presentatie vaardigheden. Vervolgens nodig de deelnemer mensen uit waarmee hij/zij samenwerkt en zij beantwoorden dezelfde vragen over de deelnemer.

Daarna begint de eerste stap naar bewustwording en verandering. Hoe ziet de deelnemer zichzelf en hoe zien anderen hem/haar in de dagelijkse praktijk? Waar zitten de overeenkomsten en waar zitten de verschillen? Met die inzichten gaat iedere deelnemer aan de slag om eigen doelstellingen voor de training te bepalen. Deze analyse en de definitie van de doelstellingen voor de communicatie training doet iedere deelnemer dus zelf.

Wat nog meer impact heeft is om na bepalen van de doelstellingen een optionele intake met de trainer te doen. De trainer helpt de deelnemer met het verder scherp krijgen van de doelstellingen en krijgt ook al een beeld van huidige communicatie, eventuele belemmerende onderliggende overtuigingen en gedragingen.

Deze inzichten helpen de deelnemer om nog meer rendement en groei uit de training te halen. Ook helpen ze de trainer om in de training nog gerichter met de deelnemer aan de slag te gaan om zo de ontwikkeling ook verder te stimuleren.

Na de 361 en de optionele intake begint de communicatie training met het team. Idealiter plannen we minimaal 4 trainingsdagen om het gewenste gedrag en vaardigheden te leren en in te slijpen. Tussen die dagen ligt elke keer minimaal 4-5 weken. In die periode gaat de deelnemer met de stof aan de slag. In de volgende trainingsdag evalueren we de resultaten dan en slijpen verder bij. In de optimale variant zijn er ook nog een of meerdere coachingsgesprekken in het traject waarbij de deelnemer individueel wordt ondersteund en geholpen in zijn ontwikkeling.

Na de training wordt de 361 nogmaals ingevuld door de deelnemer en dezelfde personen. Op die manier wordt de groei voor iedere deelnemer aan de training effectieve communicatie mooi inzichtelijk en kan indien nodig de deelnemer voor zichzelf nog focuspunten bepalen.

Resultaat:

Het effect van de communicatie training is tweeledig.

Voor de deelnemer zal de bewustwording groeien, de mindset veranderen en zal hij/zij communicatief vaardiger worden. Door de 361 voor en na de training heeft hij/zij goed inzicht in de ontwikkeling.

Ook als team zal er door het traject veel beweging gekomen. Teamleden hebben meer grip en invloed op processen te hebben met de tools die ze hebben geleerd. Ze zullen meer zelfsturend worden doordat ze elkaar op een constructieve manier coachen, aanspreken en feedback geven. Het resulteert ook in positieve energie door de hernieuwde samenwerking en het zelfvertrouwen groeit.

“Tijdens de Team Development training gaf Eveline hele heldere handvatten om duidelijker onderling met elkaar te communiceren en als team goed samen te werken.”

Interesse gewekt?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je graag met ons aan de slag? Neem contact met ons op via onderstaand formulier en een van onze partners neemt contact op.