Talent

In deze webcast bespreekt Tjeerd den Boer, een van onze trainers, het principe van talent en hoe je dit optimaal benut en verder ontwikkelt. Ook laat hij de valkuil zien van aan de verkeerde zaken werken. Tenslotte bespreekt hij hoe je talent binnen een team optimaal kan benutten.