HPO en diversiteit; Geen hype, maar een strategisch slim denkkader

In mijn zoektocht naar kennis over HPO kwam ik een leuk artikel tegen over Diversiteit en HPO. Het was een lang verhaal en voor onze lezers van de kennisbank vang ik daarom graag de essentie en zoals gebruikelijk maken we het praktisch voor de lezer

Voor de mensen die voor het eerst lezen over HPO en er meer over willen weten klik dan even hier.

Diversiteit?

Diversiteit is gelukkig bij veel van onze klanten een volwassen thema. Quota voor vrouwen, minderheden of welke soort of kleur dan ook zijn zinloos. Het schiet zijn doel altijd voorbij.  Diversiteit is een attitude aspect van een bekwaam leider.  Het samenstellen van jouw team kan je talentgericht insteken en de diversiteit daarvan bepaalt de kwaliteit van de output.

Leiderschap en HPO

Leiders zijn in het HPO raamwerk 1 van de 5 cruciale succes factoren naast de beste mensen, de openheid, de lange termijn gerichtheid en innovatie. De trap veeg je van boven naar beneden. Dus de leider kan sturen in de koers en keuzes en bepaalt daarmee de mate waarin je HPO bent en blijft. De leider stelt zijn team samen en daar zie je de brug naar diversiteit.

Diversiteit maakt besluitvorming beter

Leiders bepalen het succes van teams voor een groot deel. Ze hebben als leider twee belangrijke opdrachten. Het doel  bepalen of het doel bijstellen en de uitvoering van die doelen, het gaan van de juiste weg. Een capabel leider zorgt voor een snelle besluitvorming waarin alle alternatieven kundig zijn afgewogen. Diversiteit in teams kan de besluitvorming beter maken. Er wordt in onderzoek vaak op gewezen dat diversiteit in een team tot een betere strategie, meer creativiteit en snellere innovatie kan leiden. Een divers team blijkt vooral beter in het afwegen van de mogelijke alternatieven bij een besluit. In een meer homogeen team zie je dat mensen sneller tot een besluit komen zonder alle alternatieven te bekijken en dan mis je kansen.

Hoe maak ik mijn team divers?

Het doel komt altijd op de eerste plaats en dan pas bepaal je het team. Als doelen wijzigen moet je je team daar dus ook weer op aanpassen. Dat maakt leiderschap altijd een uitdaging. Wat is mijn doel? En hoe ga ik die weg? En dus wat dieper met welke diversiteit haal ik mijn lange termijn doelen? In de trajecten die wij doen met klanten komt het samenstellen van het juiste team vaak ter sprake. Een paar praktische adviezen die in de praktijk werken zijn:

 

  • Gebruik een vlootschouw of sterrenhemel om alle bestaande teamleden tegen het licht te houden vanuit de bestaande koers en de toekomstige koers. Geef dus twee beoordelingen dan weet je wie je kan inzetten als spitsgroep in de verander strategie en welke groep je kan gaan beïnvloeden om aansluiting te houden.
  • Gebruik een kleurenscan. Wij gebruiken het Lumina profiel (zie hier) om de diversiteit van het team te toetsen. De psychometrie geeft een dieper kader aan denkers en doeners en aan typisch resultaat gerichte en mens gerichte mensen.
  • Kijk of de belangrijkste vraag van jouw klanten vertegenwoordigd wordt in jouw team. Heb ik iemand die lijkt op mijn klant en voor hen spreekt?
  • Weerstand; is er iemand die tegendruk geeft in een besluit en ook mij durft tegen te spreken zodat we samen tot betere besluiten komt?
  • Vertegenwoordigen we de werknemers en wat er leeft voldoende?
  • Hebben we een afspiegeling van de maatschappij waarin wij leven in onze gelederen en dragen we op die manier bij aan die maatschappij? Dragen we iets bij aan de sustainability van deze planeet en hebben we mensen die dat omarmen. Het bestaansrecht van de onderneming kan je zeker ook laten spiegelen aan de maatschappij of aan de 17 UN sustainable goals en daarmee de diversiteit omarmen zodat je in het hier en nu in contact staat met jouw stakeholders en klanten.

 

En je ziet hier in  1 keer hoe simpel en effectief een raamwerk  voor jou werkt. HPO is 5 zaken goed in de gaten houden.. De juiste leider voor het doel, de juiste  diverse mensen en talenten voor de weg, de juiste lange termijn doelen, continu verbeteren in alle openheid.  Dat zijn ze alle 5 in dit hele simpele voorbeeld waarin diversiteit feilloos zijn plek verdient. Niks nieuws dus.. Geen hype maar strategisch slim.