Trainingsdata

Groep 1:
Dag 1:  23-05-2022
Dag 2: 27-06-2022
Dag 3: 29-08-2022

Groep 2:
Dag 1:  3-10-2022
Dag 2: 7-11-2022
Dag 3: 12-12-2022

Sales Management Training (3-daags)

Deze 3-daagse training is voor directeuren en leidinggevenden die een team aansturen en de persoonlijke management en leiderschap stijl tegen het licht durven houden en geloven dat het werkelijke succes van een manager bestaat uit de groei en het “engagement” van het team.

Dag 1

 • Wat bepaalt ons gedrag? Wat zijn drie barrières voor positief gedrag?
 • Welke twee communicatieve basisvaardigheden doen we dagelijks onbewust?
 • Wat is het verschil tussen delegeren en afschuiven?
 • Waar staat ‘Vuilnisbakmanagement’ voor? In hoeverre maken we ons daar schuldig aan?
 • Hoe gaan we om met veranderingen? Hoe motiveren we onze medewerkers in zo’n proces?

Dag 2

 • Hoe kunnen we doeltreffend beslissingen en mededelingen communiceren? Hoe sterk zijn we?
 • Wat kunnen we niet delegeren? Aan welke verantwoordelijkheid gaan we wel eens voorbij?
 • Wat is het verschil tussen een compliment en een positieve opmerking?
 • Op welke wijze kunnen we onze medewerkers positief corrigeren?

Dag 3

 • Feedback geven, wat zijn handige spelregels? Wat is de juiste attitude?
 • Hoe gaan we zelf om met bezwaren, kritiek en tegenwerpingen? Wat doen we van nature?
 • Hoe voeren we een motiverend functioneringsgesprek?
 • Evaluatie van de training en afronding. Hoe gaan we verder? Hoe gaan we het geleerde blijvend toepassen in onze praktijk?

Het resultaat na deze training is dat deelnemers

 • stellen zich zelfbewuster op
 • stellen gerichter en meer open vragen
 • luisteren met meer aandacht
 • bereiden zich beter en schriftelijk voor
 • gaan positief met veranderingen om
 • communiceren duidelijker beslissingen en ‘slecht nieuws’
 • delegeren en controleren met positieve intenties
 • evalueren met een positieve grondhouding
 • coachen hun medewerkers persoonlijk en intensief
 • ontvangen en geven op constructieve wijze feedback.

Meer weten?

Voor vragen en informatie bel of mail naar Monique Dijkstra, Programma Manager van de Visma Sales Academy: 06 5335 9764, e-mail: m.dijkstra@businessimpact.nl of maak gebruik van onderstaand informatieformulier.