361° Feedback Tool

Hou jezelf een spiegel voor: Het online 361° feedback platform biedt jou een methode om het functioneren op specifieke competenties te evalueren. Het 361° instrument kan worden ingezet als basis voor voortgangsgesprekken (check-in’s ) en coaching.

Groeien door 361° feedback

Om te beginnen vul je jouw zelfbeeld in en nodig je vervolgens meerdere beoordelaars uit die een goed beeld hebben van jouw dagelijks functioneren. Dat kunnen collega’s van gelijk niveau zijn, medewerkers, klanten of leidinggevenden. De eigen indruk van waar men sterk of minder sterk in is wil nog wel eens afwijken van hoe anderen dit zien. Mensen dichten zichzelf soms kwaliteiten toe die anderen niet zien of omgekeerd.

De uitkomsten van een 361° analyse

Wij leveren jou vervolgens een rapportage waarin de diverse meningen over jouw competenties zijn samengevat. Je kunt per vraag inzien wat het verschil tussen jouw zelfbeeld en dat van de respondenten is.

Leerdoelen en 0-meting

De uitkomsten uit de analyse biedt een goed middel om jouw leerdoelen voor een training of coaching helder te krijgen.

De eerste o-meting is bij het dagtarief inbegrepen en vormt daarmee een integraal onderdeel van het betreffende trainingsprogramma. Ons advies is om na afloop van het programma een eind evaluatie te doen aan de hand van een nieuwe meting zodat er een goed beeld ontstaat van de ontwikkeling en waar nog eventueel aandachtspunten liggen.

Tarief

150,- per persoon

Meer weten?

Voor vragen en informatie bel of mail naar Monique Dijkstra, Programma Manager van de Visma Sales Academy: 06 5335 9764, e-mail: m.dijkstra@businessimpact.nl of maak gebruik van onderstaand informatieformulier.